Muridan

Tasavvufi Haller ve Evliyaullahın Tasarrufu

Efendi Hazretleri, şaban ayının son haftası dergahta yapılan zikrullah sonrası kayda alınan bu sohbetinde, Tasavvufta manevi hallerden, eş Şeyh es Seyyid Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretleri ve meşayıhın tasarrufundan, rahmete vesile olduklarından ve muhtelif tasavvufi konulardan bahsetmektedir.

Top