Muridan

Yüce Rabbimiz Adil Olanları Sever

Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.(Nahl Suresi - 90 . Ayet)

Top