Muridan

Zikir Meclislerini Şenlendirelim

“Ona (Cenâb-ı Allah’a) götürecek vesile, yol, çare arayınız”(Maide, 35) “Sadıklarla beraber olunuz”(Tevbe,119)

Top