Muridan
7. Ebû Abdullâh İmâm Ca'feru's-Sâdık (r.a)

7. Ebû Abdullâh İmâm Ca'feru's-Sâdık (r.a)

İslam Alimlerinin gözbebeği, Ehl-i Sünnet’in baştacı, on iki imamın altıncısı, tabiin devrinde yaşamış büyük veli...

Babası, Muhammed Bakır Hz.leridir. Baba tarafından Hz. Ali (r.a.), anne tarafından Hz. Ebubekir (r.a.)  efendilerimizin torunudur. Miladi 702 senesinde Medine’de doğdu. 765 tarihinde Mekke’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. İlim ve fazilette zamanının bir tanesiydi. Her ilimde söz sahibi olup, din bilgilerinin yanında fen ilimlerinde de çok ileriydi. Kimya ilminin babası sayılan Cabir, Cafer-i Sadık’ın  talebesidir. Cafer-i Sadık Hz.lerinin en meşhur talebesi, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hz.leridir. İki sene .Hz. Cafer-i Sadık’ın sohbetinde bulunmuş ve "Eğer O  iki sene olmasaydı  Numan helak olmuştu" demiştir. Cafer-i Sadık Hz.leri çok mütevazi idi. Tatlı dilliydi. Hak aşıklarının rehberiydi. Tefsir ilminde eşi yoktu. Marifette, takvada, zühdde asrının teki idi. Allah (c.c.) derecesini ali eylesin. Şefaatine nail eylesin…

 

İNCİLER:

Allah-ü Teala dünyaya emretti ki "Ey dünya, bana hizmet edene, sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşanada zahmet, sıkıntı ver." 

"Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin, hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin"

Top