Muridan
8. Ebu'l-Hasan İmâm Mûsâ Kâzım (r.a)

8. Ebu'l-Hasan İmâm Mûsâ Kâzım (r.a)

On iki imamın yedincisi, Evliyanın baştacı, Ehl-i Sünnet’in gözbebeği, ilim ve irfan hazinesi...

745 tarihinde Ebva’da  doğdu. 802 de Bağdat’ta vefat etti. Cafer-i Sadık Hz.leri’nin oğludur. Kendisine kötülük yapanları bile bağışladığından, gazabına hakim olduğundan "Kazım" denilmiştir. Din bilgilerinde ictihad derecesinde idi. Sayılamayacak kadar çok halleri ve kerametleri vardı. Tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Büyük bir rehberdi. Çok ibadet eder, geceleri ibadetle ihya ederdi. Hadis ilminde "Sika", yani güvenilir idi. Affı, ihsanı, kerem ve cömertliği ile meşhurdu. Allah (c.c) sırrının kudsiyyetini artırsın, şefaatine mazhar eylesin...

Top