Muridan

Abdullah Demircioğlu - Hadis Dersi 23.02.2022 (2.Bölüm)

“Sözümü işitip de anlayan ve başkalarına nakledenin Allah yüzünü ak etsin!” (Tirmizi, İlim,7) duasına nâil olmamız niyazı ile...

Top