Muridan
Ben Yine İllallah Derim

Ben Yine İllallah Derim

Etim didik didik olsa
Kanım oluk oluk aksa
Gök çatlasa yer yarılsa
Ben yine illellâh derim.

 

Bağlasalar ağzımızı

Kapatsalar gözümüzü

Kopartsalar dilimizi

Ben yine illellâh derim.

Etrafımız ateş olsa

Güneş tepemize konsa

Cihan tufana boğulsa

Ben yine illellâh derim.

Bütün varımı alsalar

Taş üstüne koymasalar

Gece gündüz ağlatsalar

Ben yine illellâh derim.

Dağlar yerinden sökülse 

Yıldızlar tek tek dökülse

Gafiller ah bunu bilse

Ben yine illellâh derim.

Kan ağlasa da gözlerim

Diken olsa da sözlerim

Rabbimi her an özlerim

Ben yine illellâh derim.

Uğraşma tevhîd ehliyle

Mahvolursun sen eliyle

Bunlar olsa da haliyle

Ben yine illellâh derim.

“Zikrullâh yoktur” diyorlar

Karanlığa koşuyorlar

Hadis, Kur’an görmüyorlar

Ben yine illellâh derim.

Ta Adem’den Muhammed’e

Böyle zikir ede ede

Gel arkadaş sen tevhîde

Ben yine illellâh derim.

Zikredenler felâh bulur 

Bütün engeller yok olur

Dağlar taşlar dümdüz olur

Ben yine illellâh derim.

Bu hak yolu hiç terk etme

Cahilin peşine gitme 

Yolum haktır şüphe etme

Ben yine illellâh derim.

Bir Mürşide ver elini 

Koru gözünü, dilini

Akıt gözyaşı selini

Ben yine illellâh derim.

Alem dolsa fitne fesat

Kötü ahlâkı söküp at

Nefis, düşman gelse kat kat

Ben yine illelllâh derim.

Şu dünyayı görmez misin?

Ölenlere bakmaz mısın?

Yüreğini yakmaz mısın?

Ben yine illellâh derim.

Gökte yıldızlar parlıyor

Onlar da Hakkı anıyor

Güneş aşk ile yanıyor

Ben yine illellâh derim.

 

Rüzgar eser “Hu, Hu” der

Kumru uçar “Hak, Hak” der

Kâinat hep “Allâh” der

Ben yine illellâh derim.


Zikrin fikrin olmaz ise 

Hakk’a varamaz hiç kimse

Allâh emreder herkese

Ben yine ilellâh derim.

 

Uyup ta gaflet eline
Düşme avâmın diline

Yerden göğe dek biline

Ben yine illellâh derim.

Değilmiş zikrin zamânı

Aldatıyorlar insanı

Alıştır sende lisânı

Ben yine illellâh derim.

 

Yazsa bunu kâğıt kalem

Bitmese dünyâda çilem

Bunu bilsin bütün âlem

Ben yine illellâh derim.

Düşmanlıklar niçin neden?

Ayrılmadan ruh bedenden

Sen de ol Hakk’ı zikreden

Ben yine illellâh derim.

Sağa-sola sakın bakma

Eğri söze aklı takma 

Meyledip eğriye bakma

Ben yine illellâh derim.

Hadis Kur’an büyük kaynak

Yolumuz Hak, davamız Hak

Yağar feyiz sağanak sağanak

Ben yine illellâh derim.

Hadis, ayet hududumuz 

Zikir yoludur yolumuz

Cennet cemâl umudumuz

Ben yine illellâh derim.

Ayrılmayız biz sünnetten

Ayrılır mı kemik etten?

Müjde alırız cennetten

Ben yine illellâh derim.

Dolu olan göğün katı

Velî gezer doğu-batı

Öneririm tarikâtı

Ben yine illellâh derim.

Zikir ehlini ararlar

Rabbimize de sorarlar

Cennet bağına konarlar

Ben yine illellâh derim.

“Ene celîsu” buyuran

Her tarafa da duyuran

Aşk da cihânı doyuran    

Ben yine illellâh derim.

Peygambere hep inanın

Yaş olsun her an lisânın

Kıymeti olur insanın

Ben yine illellâh derim.

Ölü ile diri gibi

Hâkir görme bu garibi

Olursun Hakk’ın  karîbi

Ben yine illellâh derim.

Kâfirler tek vücut olsa

Cihanda kimse kalmasa

Atom topu da patlasa

Ben yine illellâh derim.

Mü’min nefse savaş açar

Feyiz gelir yavaş yavaş

Eğilir secdeye baş

Ben yine  illellâh  derim.

Zâkirlere düşman olma

Sataşıp da belâ bulma

Haydi ihvân yoldan kalma

Ben yine illellâh derim.

Dere deniz dalga dalga

Erenler olmuşlar halka

Vermişler kendini Hakk’a

Ben yine illellâh derim.

Soldan sağa, sağdan sola

Gel girelim hep kol kola

Gidelim hep doğru yola

Ben yine illellâh derim.

Dağlar başı ağaç orman 

Yamandır bu zikir yaman

Nefsin elinden el amân

Ben yine illellâh derim.

Sabah güneşi sökmeden

Ecel belini bükmeden

Sen ol nefsine hükmeden

Ben yine illellâh derim.

Karıncaya bir baksana

Zikrini sen anlasana

Bak haline ağlasana

Ben yine illellâh derim.

Kuşun rengi yeşil sarı

Çiçek de bal arar arı

Buldum ben gönlüme yâri

Ben yine illellâh derim.

Kalbler Allâh diye hoplar

Yok olur hep bütün yoklar

Abdulkâdir gülü koklar

Ben yine illellâh derim.

Herkes uykudadır yatar

Zâkir geceleyin kalkar

İbretle dünyaya bakar

Ben yine illellâh derim.

Ömrün boşa geçmeyecek

Kâinat Allâh diyecek

Bu sedâ hiç sönmeyecek

Ben yine illellâh derim.

Şarkı-garbı ben gezerim

Fâni hayattan bezerim

Hep budur benim sözlerim

Ben yine illellâh derim.

Zikri Allâh emrediyor

Erkek-kadın fark etmiyor

Düşmanlar hased ediyor

Ben yine illellâh derim.

 

Gündüz-gece,  beyaz-siyah

Karanlıktan gelir bir ah

Böyle emrediyor Allâh

Ben yine illellâh derim.


                               

Abdullah Demircioğlu

 

Top