Muridan
İnsanları Nasıl Motive Etti?

İnsanları Nasıl Motive Etti?

Peygamberimiz (a.s) Kubâ’da ondört gece kaldı.(1) Külsûm b. Hidm’den, mirbedini (hurma serme ve kurutma yerini) alıp Kubâ Mescidi'ni yaptı ve içinde namaz kıldı, kıldırdı.(2)

  Ensar kadınlarından Şemus binti Numan’ın bizzat görüp anlattığına göre;

 Kubâ Mescidi yapılırken, Peygamberimiz (a.s) güçlükle kaldırabildiği ağır bir taşı veya kaya parçasını alır.(3) Kureyşlilerden veya Ensar’dan(4) gelip(5):

 “Babam, anam sana feda olsun(6) yâ Rasûlallah! Onu bana ver! Senin yerine ben yeteyim, taşıyayım” diyenlere:

 “Hayır! Sen de git, bunun gibisini al, taşı!” buyurur­du.

 Peygamberimiz (a.s), mescid yapılıncaya kadar, böylece çalışmaktan geri durmamıştır.(7)


 

 (1) İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, I, 235-236, Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 212, Buhârî, Sahîh, I, 111, Müslim, Sahih, I, 373, Ebû Dâvud, Sünen, I, 123, Ebû’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye, III, 1 98, Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, I, 247-248.

 (2) Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, I, 250, III, 809.

 (3) İbn Esir, VII, 166, İbn Hacer, IV, 343, Semhûdî, I, 252-253.

 (4) İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 343.

 (5) İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 343, Semhûdî, I, 253.

 (6) Semhûdî, I, 253.

 (7) İbn Hacer, IV, 343; Semhûdî, I, 253.

Top