Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

Sarayevodaki tekke 1635 yılında Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırılıyor. İşte Tekkede en çok etkilendiğim yer Semahane yada zikirhane olarak adlandırılan yer Postlara dizilip zikir çekiliyor.

Top