Muridan
Meşayih-i Kiram

Urfa'da Meşâyih-i Kâdiriyye ve Ekrâdın meşâhirinden, Kâdiriyye'nin Hâlisiyye şubesinin müessisi Şeyh Abdurrahman Hâlis Et-Tâlebânî'nin (Vefatı: 1275/1858, Kabri Kerkük'teki dergâhındadır.) ecille-i Hulefâsından Hacı Osman Dede Efendi (K.S)'in kabri ve Dergâhı. Foto: Ertuğrul İnanç.

Top