Muridan
Kalp Okumak

Kalp Okumak

O sırada, Peygamberimiz aleyhisselam gelip onun başucuna dikildi ve iki küreği arasına eliyle vurarak: “Allah o zaman da yine seni hor, hakir kılar!” buyurdu.

 Mekke'nin fethi günü Ebu Süfyan b. Harb Mescid-i Haram’da oturuyorken, Peygamberimiz aleyhisselamın önde, Müslümanların da arkasından Peygamberimiz aleyhisselamın izince yürüdüklerini görünce:

 “Muhammed için askerler toplasam mı, şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi, ne yapsam ki?!” diye içinden kurmaya başlamıştı.

 O sırada, Peygamberimiz aleyhisselam gelip onun başucuna dikildi ve iki küreği arasına eliyle vurarak:

 “Allah o zaman da yine seni hor, hakir kılar!” buyurdu.

 Ebu Süfyan, başını kaldırıp, başucuna Peygamberimiz aleyhisselamın dikildiğini görünce:

 “Şu ana kadar, senin gerçekten peygamber olduğuna kanaat getirememiştim.

 İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah’a tevbe ediyor, O’ndan bağışlanmak diliyorum!” dedi.(1)

 (1) İbn Sa’d ve Beyhaki’den naklen Ebû’l-Fidâ, IV, 304, İbn Sa’d, Beyhakî ve İbn Asâkfr’den naklen Suyûtî, Hasâisü’l-Kübrâ, II, 85.

Top