Muridan

Tasavvufun Tarikatın Gayesi Kalbi Temizlemektir -ARŞİV

...Nefse ve onu (insanın özü olarak) şekillendirip düzenleyene; Ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene! Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. (Şems Suresi, 7-10)

Top