Muridan
Akrep vb. Isırmasına Okunacak Dua

Akrep vb. Isırmasına Okunacak Dua

Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle dedi: Bir adam Rasûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve selleme gelerek:

“Dün gece beni sokan akrep yüzünden ne büyük acılar çektim.” dedi. Rasûl-i Ekrem de:

“Eğer akşamleyin eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halak (Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım.) deseydin o sana zarar vermezdi” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Zikir 55. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb/19; İbni Mâce, Tıb/35

Top