Muridan
Yazma Nüshalar

Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin'in muâsırı, Abdurrahman bin Ali El-Bistâmî'nin (Vefatı: 834/1430-31, Türbesi Bursa'da Sa'dî Tekkesi haziresinde) "El-Fevâihu'l-Miskiyye Fi'l-Fevâtihi'l-Mekkiyye" adlı ünlü eserinin bir yazma nüshası.

Top