Muridan
Yazma Nüshalar

25 Safer 1252/11 Haziran 1836 Tarihli Tarikat Tâc Ve Kıyafetlerinin Târifi İle Alakalı İrâde-i seniyye Sureti. Sultan II. Mahmud.

Tarikat-ı Aliyye-i Kâdiriyye meşâyihi efendiler güllü ve gülsüz sekiz terkli hazânî ve beyaz tâc-ı şerîf ve üzerine yeşil ve beyaz destâr ve yakası istivâlı ferâce iktisâ etmeleri.

Hulefâ-yı Kâdiriyye beher yevm kezâlik sarı ve beyaz sekiz terkli tâc-ı şerîf ve üzerine yeşil ve beyaz destâr ve yakası istivâlı hırka iktisâ etmeleri.

Tarîkat-i Kâdiriyye dervîşânı Vefâî tâbir olunur sağîr sikke-i şerîfe üzerine düzce beyaz diş destâr sarmaları ve bâzıları….(Bir Kelime Okunamadı).. siz sikke-i şerîfe iktisâ edüp üzerine destâr sarmaları.

Tarîkat-i Aliyye-i Mevleviyye’nin hey’eti tağyîr olmadığından kemâ kâne ibkâ buyurulması.

Tarîkat-i Aliyye-i Celvetiyye meşâyihi efendiler el-hâletu hâzihi iktisâ eyledikleri sağîr celvetiyye tâcı ve ferâcelerinin kemâ kâne ibkâ buyurulması.

Top