Muridan
Yazma Nüshalar

Mutasavvıfların mütekaddimininden Ebu Abdullah Muhammed Hakîm Et-Tirmizî'nin, temel tasavvuf eserlerinden " نوادر الاصول فی معرفة اخبار الرسول Nevâdiru'l-Usûl Fi Ma'rifeti Ahbâri'r-Resul" adlı ünlü eserinin yazma bir nüshası.

Top