Muridan
Zikir Yolunu Tutar Ol

Zikir Yolunu Tutar Ol

Methetmişsin beni Mehmet Diyorsun ki bana emret

 
Methetmişsin beni Mehmet,
Diyorsun ki bana emret,
Zikir sana bir emanet,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Gece gündüze katarak,
Mürşidi önde tutarak,
Hem kalkarak hem yatarak,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Biz kimiz ki bir hiçiz,
Çürür beden kalır naçiz,
Olma sen zikirden aciz,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Dergâh ihvan kucak kucak,
Sayımız gün gün artacak,
Zâkir gelir bucak bucak,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Düşman bana dünya âlem,
Devam eder her gün çilem,
Ele alsam yazar kalem,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Nefes alıp da veririm,
Bir mum gibi ben eririm,
Bu mecliste sevinirim,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Rahatımı terk etmişim,
Uykumu hafifletmişim,
Bildim de geç fark etmişim,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bu yol kolay olur sanma,
Şu dünyaya hiç aldanma,
Sakın ha zikirden kalma,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Baksana sen şu çevreye,
Herkes koşuyor nereye,
Bunca düşmanlıklar niye,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Şu şunu der bu bunu der,
Hakk’tan başkasını boş ver,
Olalım mürşidi sever,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Dost idi düşman oldular,
Sonunda pişman oldular,
Halleri yaman oldular,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Ben de hem et hem kemiğim,
İşte bu benim kimliğim,
Damarda kanım iliğim,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Peygamberlerin yolu yüce,
Aşkı gelir ince ince,
Aşkullah kalbe gelince,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Şu cihanda Allah varken,
Olma hiç kimseye diken,
İşinde çalışır iken,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Ağız var ki zikre karşı,
Olsa cehennemin taşı,
Yoldan kalma çal bu marşı,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Zikirde ne söyleniyor,
Allah Allah deniliyor,
İmanlar yenileniyor,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bu yola yalnız çıkmışım,
Düşmanlıktan çok bıkmışım,
Pirim eteğin tutmuşum,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Kimi üç ay müddet biçer,
Kimi kınar, kimi küser,
Kimi başka yola gider,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Pirim şeyhim Gavsu’l-Azam,
Bizi terk edecek sanmam,
Başka sözlere inanmam,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Pirim gelir atı beyaz,
Müridleri eder niyaz,
Yaz bunları arkadaş, yaz!
Zikir yolunu tutar ol.
 
Şimşek gibi gelir çakar,
Düşmanını o an yakar,
Müridleri her an yoklar,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Müridini ateş yakmaz,
Bağlısını yolda koymaz,
Âşıkları ona doymaz,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Toplansa haçlı ordusu,
Olsalar şeytan yavrusu,
Müridin olmaz kaygusu,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Fitne fesat üç beş yerde,
Hayâsıza yoktur perde,
Toplansalar üç beş evde,
Zikir yolunu tutar ol.
 
İşi hased kötü niyet,
Ne keyfiyet, ne kemiyet
Bu mu Hakk’a teslimiyet?
Zikir yolunu tutar ol.
 
Önderleri kibir gurur,
İlimleri şöyle durur,
İnşallah o da yok olur,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bir baksana sen nesin,
Hased kokar nefesin,
Şimdiye kadar nerdesin?
Zikir yolunu tutar ol.
 
Kurşundan tevhid kalesi,
Arşa çıkar Allah sesi,
Sen ey ciğerler paresi!
Zikir yolunu tutar ol.
 
Ben Allah’ın kılıcıyım,
Kâh tatlıyım, kâh acıyım
Dertli gönül ilacıyım,
Zikir yolunu tutar ol.
 
İki nurun bir tutarım,
Düşmanlıkları atarım,
Allah der işe başlarım,
Zikir yolunu tutar ol.
 
İşim yok şöhretle şanla,
Anla bunu derviş anla,
Çıkma yola sui-zanla,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Namaz önemlidir dinde,
Kılanlara nurdur sinde,
Aklını başına al sen de,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bu hadisi görmen lazım,
Manasını bilmen lazım,
Ondan da feyiz alman lazım,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Hakk’ı zikrederek bol bol,
Kendini feyze atar ol,
Kesilse baş, ayak ve kol,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bak ölenler gider gelmez,
Halleri ne kimse bilmez,
Mürşidsiz Hakk’a erilmez!
Zikir yolunu tutar ol.
 
Meyyit gibi ol elinde,
Zikri kesme sen dilinde,
Haller olur her halinde,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Zikirle salınır ağaçlar,
Dağlar taşlar ve yamaçlar,
Mürid muradı amaçlar,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Baharda uçar kelebek,
Ekinler hep öbek öbek,
Doğumundan ölümüne dek,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Buğday eğer sarı başı,
Zâkir akıtır gözyaşı,
Zor olmuştur onun işi,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Âdem babamız ceddimiz,
Zâkirler olur tertemiz,
Kalmaz kalpte hiç perdemiz,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Musa dağlara çıktı,
Münkirlerden az mı çekti!
Gün oldu canından bıktı,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Ayrıldı yol oldu deniz,
Ayrılmayız tek bedeniz,
Her an Rabbi zikrederiz,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Nuh devrinde koptu tufan,
Geçilmezdi dünya sudan,
Acıdı bize Yaradan,
Zikir yolunu tutar ol.
 
İşim yoktur o kesimle,
Canım çıksa nefesimle,
Davud’um yanık sesimle,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bilmez misin dağda kuşlar,
Hakk’ı zikretmeye başlar,
Secdeye gelir ağaçlar,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Issızlık çöker çöllere,
Hayaller düşer göllere,
Dünyayı ver de ellere,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Yerden göğe yükselirim,
Kar gibiyim hep eririm,
Uğruna canlar veririm,
Zikir yolunu tutar ol.
 
İpek gibi yumuşağım,
Bu davada bir kuşağım,
İslâm yoluna uşağım,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Kılıcım, bazen keserim,
Borayım, dağ taş eserim,
Bütün herkese seslerim,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Çiçek açan akasyada,
Zikir sesi Kafkasya’da,
Hem Avrupa hem Asya’da,
Zikir yolunu tutar ol.
 
En büyüktür zikir büyük,
Diğerleri sinede yük,
Çamur atsalar da tek tük,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Bekle bu kapıda bekle,
Feyiz gelmez az emekle,
Hüdâ’ya canı vermekle,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Dergâhım kalmasın bomboş,
Sesim çıkmasın hiç nahoş,
Söz atsa bize her sarhoş,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Hak yoldasın bil ki sen de,
Canın kalsa da bedende,
Hem burada hem ülkende,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Sıra evler dizi dizi,
Barındırır sizi bizi,
Yıldıramaz hepimizi,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Ağaçlar dimdik ayakta,
Feyiz vardır bu kaynakta,
Kalma sakın oynamakta,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Zikreden diri mü’mindir,
Cemalullah’tan emindir,
Sorarım bu can kimindir?
Zikir yolunu tutar ol.
 
Zikirsizin hali harâb,
Uzak etme bizi Ya Rab!
Beden olur bir gün turâb,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Hakk bize zikri emretti,
Yapmamızı tenbih etti,
Düşman nefis cana yetti,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Zikir meclisidir yüce,
O’nu anarsın gönlünce,
Git Peygamberin izince,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Peygamber hiç zikretmedi mi,
Delil Kur’ân’dır yetmez mi,
Mü’min yolunda gitmez mi?
Zikir yolunu tutar ol.
 
Denizlerde balıklar var,
Allah diyen mahlûklar var,
Nice nice yaratık var,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Yere düşse gökten damla,
Cihan dolsa bütün gamla,
Bu mana ve bu anlamla,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Tırnaktan tepene kadar,
Kâbe’yi öpene kadar,
Ravza’ya gidene kadar,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Okunur hep ezanlar,
Aklı olan bunu anlar,
Boş olur bütün yalanlar,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Mürid, derviş sen de sabret,
Manevî derece kat et,
Allah de de, O’nu yâd et!
Zikir yolunu tutar ol.
 
İçten gelir de söylerim,
Parçalanır ciğerlerim,
Mevlâm, ben sensiz neylerim!
Zikir yolunu tutar ol.
 
Herkes mala kıymet vermez,
Aklı olan haram yemez,
Zikirden başka söz bilmez,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Allah der de ürperirim,
Yoluna canı veririm,
Senin için dilenirim,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Salınır dal oynar yaprak,
Dikilir kaleye bayrak,
Davamız hak, yolumuz hak,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Her ne zaman bir kuş uçsa,
Kanadını göğe açsa,
Ne zaman at şaha kalksa,
Zikir yolunu tutar ol.
 
Horoz, melek görür öter,
Olma o hayvandan beter,
Yeter gafil, artık yeter!
Zikir yolunu tutar ol.
 
Her an zikrini özlerim,
Kem değildir bu sözlerim,
Kan ağlayan şu gözlerim,
Zikir yolunu tutar ol.

Top