Muridan
Zilhicce'nin İlk On Günü

Zilhicce'nin İlk On Günü

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.anhâ) diyor ki: “Allah Rasûlü (s.a.s), dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce’nin ilk on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti.” Ebu’d-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor: “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Rasûlullâh (s.a.s): ‘Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun’ buyurdu.”

 

 Efendimiz (s.a.s), bir hadislerinde de şöyle buyururlar:

 “Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhânallâh), tahmîdi (Elhamdülillâh), tehlîli (Lâ ilâhe illallâh) ve tekbiri (Allâhu ekber) çok söyleyin.” (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

 Efendimiz (a.s): buyurdular ki:

 “Bir gün Musa Peygamber: ‘Ey Rabbim! Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?’ Bu soruya Yüce Allah (c.c) şöyle cevap verir: ‘Ey Musa! Zilhicce ayının ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim.’

 Bu defa Hz. Musa: ‘Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulların söylüyor’ der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir:

 ‘Ey Musa! Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde bir defa, LÂ İLÂHE İLLALLÂH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar.’

 Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyor ki:

 “Allah (c.c), Âdem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir. İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c) ufak-tefek günahlarını affeder.

 Allah (c.c), Yunus peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dışarı çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

 Zilhicce’nin üçüncü günü Allah (c.c) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti. Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c) muhakkak yerine getirir.

 Zilhicce’nin dördüncü günü İsa Peygamberin doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

 Beşinci günü; Musa Peygamberin doğum günüdür Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

 Altıncı günü; Allah (c.c), sevgili peygamberi Hz Muhammed’e (s.a.s) hayır kapılarını açar Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz.

 Yedinci günü; cehennem kapıları kapanır Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükâfatlar verir.

 Zilhicce’nin başında dokuz gün oruç tutmak müstehaptır. Çünkü zilhiccenin ilk on günüyle alakalı hadisler bulunmakta bu günlerin sâlih amellerle geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Niyet ederken de nafile oruca diye niyet edilebilir. Zilhicce orucuna zilhicce ayının birinde başlanıp dokuzuna kadar tutulabilir.

 Sekizinci günü; İbrahim Peygamberin (a.s) kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükâfatlar verir.

 Dokuzuncu günü arefe; İbrahim Peygamberin (a.s) oğlu İsmail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı gündür.

 Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c) geçmiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. Bu gün ‘Dininizi son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım’ diyen Allah kelamı bugün inmiştir.”

 Peygamber Efendimiz (s.a.s) bugünlerin önemini yine şöyle ifade ediyor:

 “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”

 Ashâb-ı kirâmdan Ebu’d-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

 “Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Rasûlullâh (s.a.s):

 “Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun” buyurdu.

 Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, mali çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur.

 Allahu Teâlâ’nın bereketli kıldığı, Kur’ân-ı Kerim’de üzerine yemin edilen, Zilhicce’nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevap verileceğini Peygamber Efendimiz (s.a.s) müjdeliyor. Bugünler bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir.

 Biz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allahu Teâlâ’yı zikretmeliyiz.

Top