Muridan
25. eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Ma'sûmi’l-Medenî (k.s)

25. eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Ma'sûmi’l-Medenî (k.s)

Hakk yolunun rehberlerinden ,Tarikat-ı âliye-i Kâdiriyye Meşâyıhının büyüklerinden, Âlim,ârif, velî bir zat olan Muhammed Ma'sum -il Medeni (k.s) Hz.leri ; 14. yy ile 15 yy. arasında yaşamıştır.

Burhaneddin Zenceri (k.s) Hz.lerinin himmetleriyle kemale gelmiş ve icazet ile şereflenmiştir.Mütevazi, heybetli,kuvvetli cezbe sahibi bir zattı.Tasavvufi incelikleri beyan etmekte yed-i beyza sahibiydi.Kurbiyyet-ül kübra makamında olup daim zikr-i Hakk ile meşguldü.Şeriata uymakta çok titizdi.Kerâmet-i âliyesine nihayet yoktu.Pek çok kişinin kemale gelmesine vesile olmuştu.Zühd ve takvada eşsizdi.Geceleri kaim güzdüzleri saim bir Allah dostuydu.Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun.Şefaati cümlemize nasib olsun (Amin)

Top