Muridan
Peygamberimizin (s.a.s) Sofra Duası

Peygamberimizin (s.a.s) Sofra Duası

Peygamberimiz (s.a.s): “Aziz ve Celil olan Allah, yenilecek bir şeyi yiyip veya içilecek bir şeyi içip de, bundan dolayı kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur” buyurmuştur.

  Peygamberimiz (s.a.s): “Aziz ve Celil olan Allah, yenilecek bir şeyi yiyip veya içilecek bir şeyi içip de, bundan dolayı kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur” buyurmuştur.(1)

  Ebû Saîdü’l-Hudrî der ki:

  “Rasûlullah aleyhisselâm, yiyip içtiği zaman şöyle dua ederdi:

الحمدلله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين 

  Bize yediren, içiren ve bizi Müslümanlar zümresinden kılan Allah’a hamdolsun.’ ”(2)

  Ebû Hureyre’nin bilirdiğine göre, Peygamberimiz (s.a.s) yemekten sonra ellerini yıkardı.(3)

  Efendimizin (a.s) diğer yemek duaları için bkz.(4)  (1) Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 117; Tirmizî, Sünen, IV, 265.
  (2) Müsned, III, 32; Ebû Dâvûd, Sünen, III, 366; Tirmizî, Sünen, V, 508; İbn Mâce, Sünen, II, 1092; Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl, s.175.
  (3) Ahmed b. Muhammed, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl, s.175.
  (4) M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, XVIII, 403.

Top