Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

Mevlâna Halid Eş-Şehrezorî El-Bağdâdî Hazretlerinin (Vefatı:1242/1827) hulefâsından Şeyh Seyyid Taha En-Nehrî El-Hakkârî Hazretlerinin (Vefatı:1269/1853) Hakkari-Şemdinli, Nehrî (Bağlar) köyündeki Dergâh-ı Şerîfleri bir zamanlar böyle ayaktaydı. 1926'da devlet top ateşi ile yıktı.

Top