Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

Hakkari-Şemdinli Nehrî (Bağlar) köyünde Mevlâna Halid Eş-Şehrezorî El-Bağdâdî Hazretlerinin (Vefatı:1242/1827) hulefâsından Şeyh Seyyid Taha En-Nehrî El-Hakkârî Hazretlerinin (Vefatı:1269/1853) Dergâh-ı Şerîflerinin bugünkü harap ve melûl hali. İhyâ edilmeyi bekliyor. Kökleri buraya dayanan cemaatlerin desteğini bekliyoruz. Foto: Müfid Yüksel. 26 Mayıs 2013

Top