Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi avlusunda, Mihmandar-ı Hz. Resul (S.A.V), Hz. Ebu Eyyub El-Ensârî (Hâlid Bin Zeyd) (r.a) Hazretlerinin Hâne-i Saâdetlerinin bulunduğu mahall. Burada bundan 20-25 yıl öncesine kadar otantik tarzda Kerpiç'ten bir ev varken, "Şirk" gerekçesi ile yıkılıp şimdilerde bu elektrik trafosu yapılmış. Mukaddes topraklarda bütün bir İslâm/Sahabe tarihi nelere kurban edilmiş. Foto: Müfid Yüksel.

Top