Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Mekke-i Mükerreme'de Cennetu'l-Muallâ'da, bir zamanlar ayakta olan Hz. Hadîcetu'l-Kübrâ (r.ha) vâlidemizin türbe-i şerîfeleri. Sene 1324/1908

Top