Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Medine-i Münevvere'de, bugün ortadan kaldırılmış olan, ünlü "Menâhe مناخه " meydanı ve şehir surları. Sene 1324/1908

Top