Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Yüz yıl önce Mekke-i Mükerreme'de Ka'be-i Muazzama, Mescid-i Harâm Ve Bugün Yıkılmış Olan Beni Hâşim Mahallesi.

فی مكة المكرمة : المسجد الحرام و حیّ بنی هاشم قبل مأت سنة

Top