Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara Ve Çevresi. 1322/1906. Ravza-i Mutahhara Ve Çevresindeki Evler, Hz. Resul-i Ekrem'in (S.A.V) Misafir Olduğu Ebu Eyyub Hâlid bin Zeyd El-Ensârî'nin Evi de dahil, Son Dönemlerde Yıktırıldı. Yerinde Şimdilerde Elektrik Trafosu Var.

Top