Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Kudüs'te Birinci Dünya Harbi esnasında, Mescid-i Aksa önünde, Osmanlı ordusu için toplanan Gönüllü Arap Savaşçılar.

Top