Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Medîne-i Münevvere'de Bugün Ortadan Kaldırılmış Olan Ünlü Menâhe مناخه Meydanı. Arkada Görülen Mescidler: Ğamâme Ve Hz. Ebubekir Mescidleri. Sene 1322/1906

Top