Muridan
Sana Esirim - şiir

Sana Esirim - şiir

Mısralar çift kanatlıdır sanki, Zikreder, Kur’ân okur, namaza durur, muhasebe eder, yalvarır ümitle Rabbine...

Kitabın Adı     : SANA ESİRİM

Yazarı             : Abdullah DEMİRCİOĞLU

 

Sunuş

‘Sana Esirim’ diyerek başlar şair, İlahî aşkın zirvelerine kanat çırparken.

Hakk’tan mülhem dizeler, Resûl-i Kibriyâ’ya müştaktır ayan-beyân…

Allah’a adanan bir ömrün tecellisidir aslında mısralara yansıyanlar.

‘Sen, hep Sen’ der inleyen dizeler hazin hazin…

Ki bazen İbrahim gibi nazlanarak,

Bazen de Nûh gibi gönülden yakararak niyâz edilir en Sevgili’ye,

‘Ve âtinâ mahabbeteke ve ma‘rifetek’ diye…

Mısralar çift kanatlıdır sanki.

Zikreder, Kur’ân okur, namaza durur, muhasebe eder, yalvarır ümitle Rabbine.

Bayram gününde hasret kalsa da sevdiklerine…

Kâmil ruhun özleyişleri, aydınlatır bir lahza da olsa küllenen gönülleri, muhasebeye çeker önü alınmaz nefisleri...

Şiir mi dediniz?

Dertlenmeden, gönül gözüyle okumadan,

İlahî esintilere kendini bırakmadan anlamak ne mümkün ilham kokan dizeleri!

Top