Muridan
Zaman Yaklaşıyor - Abdullah Demircioğlu

Zaman Yaklaşıyor - Abdullah Demircioğlu

Hamd Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım, hidayet ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve amellerimizin kötülerinden de Cenâb-ı Allah’a sığınırız.

Allah’ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur.  Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Bir ve tek olan, ortağı olmayan Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in (s.a.s), O’nun kulu ve elçisi olduğuna şeksiz, şüphesiz inanır ve şehâdetederiz.

Elinizdeki bu eser muhtelif zamanlarda kaleme alınmış yazıların toplanıp biraraya getirilmesiyle tertip edilmiştir. Bu hale gelmesinde emeğigeçenlere teşekkür ediyorum. Bu kitap, ‘kusursuzdur, hatasızdır’ iddiasından uzaktır. Gösterilen titizlik ve dikkate karşı onda hatalar varsa, evvela Cenâb-ı Allah’tan affını, sonra da okuyucularımdan musâmaha ve tashih edici tenkitlerini bekliyorum. Yüce Allah’tan bu kitabı yazarına, okuyucusuna ve yayınlayanına yararlı kılmasını dilerim.

Hamd âlemlerin Rabbine, salât ve selam Peygamberimize, bütün peygamberlere, onların âl ve ashâbına olsun...

 

1 Eylül 2009 Gent – Belçika

Abdullah DEMİRCİOĞLU

Top