Muridan
Türbe-i Şerif

Mekke-i Mükerreme'de,bir zamanlar, Cennetu'l-mualla ve Hz. Hatice Vâlidemizin (r.a) türbesi. Sene 1315/1899. Suudîler Tarafından Yok Edildi.

Top