Muridan
Türbe-i Şerif

Bağdat'ta Şeyh Abdülkâdir Geylâni (K.S) Câmii, Dergâhı ve Türbesi. Sene 1319/1903

Top