Muridan
Türbe-i Şerif

Mısır-Kahire'de İmam Eş-Şâfiî Türbesi ve Selahaddin Eyyubi'ye Ait Türbe''nin Direk/sütun Şeklindeki İnşâ Kitâbesi. Foto: Müfid Yüksel. 13.04.2013

Top