Muridan
Türbe-i Şerif

1312/1896 Tarihinde, Osmanlı İdaresinde Irak-Kerbelâ'da, Şehîd-i Deşt-i Kerbelâ, Hz. İmam Huseyin'in (r.a) Türbesi/Atebe-i Ulyası. Servet-i Fünûn Mecmuâsı, Sayı:329

Top