Muridan
Yazma Nüshalar

Selahaddin Eyyubî'nin yakın adamlarından, Fukahadan, Ebu'n-Necîb Abdurrahman bin Nasr bin Abdullah El-Adevî Eş-Şeyzerî'nin (Vefatı:590/1193) , İdarecilerin Vasıfları Ve Siyasetname tarzındaki "En-Nehcu'l-Meslûk Fi Siyâseti'il-Mulûk النهج المسلوك فی سياسة الملوك Adlı Selahaddin Eyyubî'ye sunduğu ünlü eserinin, nadir bulunan Arapça yazmalarından biri. 839/1435 İstinsah tarihli.

Top