Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da, Sultan II. Abdülhamîd'in Hediye Gönderdiği Büyük Avize.Sene 1313/1897

Top