Muridan
Yazma Nüshalar

İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî Es-Sirhindî Hazretlerinin "Mebde' Ve Meâd" adlı ünlü eserinin H.1090 Tarihli, Evreng-Zîb/Alemgîr Zamanında İstinsah Edilmiş, Bilinen En Eski Yazma Nüshası.

Top